Sağlık Yüksekokulu

Yönerge ve Yönetmelikler


Arama

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
EYS-EVU-010 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akran (Mentörlük) Programı Usul ve Esasları
EYS-EVU-009 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Anket Yönetim Süreci Uygulama Usul ve Esasları
EYS-EVU-012 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Sosyo-Kültürel Etkinlikler Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yeni

Yönergeler
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-092 TNKÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1- KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-011 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
EYS-YNG-085 TNKÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-094 TNKÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-084 TNKÜ Lisans Programları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-089 TNKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-100 TNKÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
EYS-YNG-093 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Lisans Bitirme Projesi Yönergesi
EYS-YNG-051 TNKÜ Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yıl İçi Uygulamaları ve Staj Yönergesi
EYS-YNG-052 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem ve Klinik Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-097 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-087 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği