Sağlık Yüksekokulu


 

          WEB Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Ayşe Handan DÖKMECİ
Üye Öğr. Gör. Dr. Ela YILMAZ COŞKUN
Üye Öğr. Gör. Dr. İhsan KARABOĞA
Üye Öğr. Gör. Adnan BAÇ
Üye Araş. Gör. Dr. Dilek ERDEN
Üye Araş. Gör. Serkan ASLAN