Sağlık Yüksekokulu

 

 

 

Kitabın Adı

Kitabın Yazarı

Eating Well For Optimum Health

Dr. Andrew WEIL

Destiny of Souls

Michael Newton, Ph.D.

Change Your Life İn 7 Days

Paul McKENNA

The South Beach Diet

Dr. A. Agatston

The Aphrodite Diet

Dr. Artemis P. Sımopoulos Jo Robınson

The 7-day Zone Diet

Barry SEARS,Ph.D

Food Combining for Health

Doris GRANT Jean DOYCE

Sağlıklı Yaşam Rehberi

 -

Easy Ways to Stop Smoking

Allen CARR'S

The Gl Point Diet

Azmina GOVİNDJİ BSc RD
Nina PUDDEFOOT

Yeterli-Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Zayıflama Rehberi

Prof. Dr. Perihan ASLAN
Prof. Dr. Nazar BOZKURT
Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU
Doç. Dr. Seyit MERCANLIOĞLU
Dr. Selma AÇIK ERGE

I Can Make You Thin

Paul McKENNA

Quit Smoking Today

Paul McKENNA

Sağlık Uzun Yaşama Kılavuzu

Sibel SEZER

8 Weeks to Optimum Health

Andew WEIL,M.D.

Dr. Atkins2 Diet Revolution

Robert C. ATKINS, M.D.

Her Yönüyle Diyet

Sandra K.NISSENBERG

Geriatrik Hasta ve Hemşirelik bakımı

Karma

Kültürlerarası Hemşirelik

Prof. Dr. Ümit SEVİĞ

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Aysel KAVAKLI

Hemşirelik Araştırma

Prof. Dr. Semra ERDOĞAN

İnsan Anotomisine Giriş

Prof. Dr. L.Bikem SÜZEN

Hemşirelik Tanılar El Kitabı

Doç. Dr. Firdevs ERDEMİR

Temel İlk Yardım

Prof. Dr. Ayla GÜRSOY

Fizyopataloji

Prof Dr. Fatma Eti ASLAN

Psikotik Bozukluklar ve Tedavileri

Doç. Dr. Oğuz Arkonaç

Genetik

Prof. Dr. Mustafa Kuru

Biyokimya ve iyonik Biyokimya

Prof. Dr. Bahattin Adam

Fizyoloji

Arthur C.Guyton

Yaşamda ve Hekimde Fizyoloji

Ahmet Noyan

BiyoKimya Olgun Sunumlu Yaklaşımı

Prof. Dr. Nilgün Altan

Tıbbi Fizyoloji

Williom F.Ganong

Türkiye İlaç Rehberi

Prof. Dr. İsmet Dökmeci

Farmokoloji

Modül eğitim seti

Anatomi ve Fizyoloji

Modül eğitim seti

Sağlık Psikolojisi

Modül eğitim seti

Sosyoloji

AÖF Yayınları

Epidomoloji

Prof. Dr. Sabahat Tezcan

Anotomiye Giriş

Prof. Dr. Bikem Süzen

Klinik Teşhiste Laboratuar

Prof. Dr. Suat Vural

Sosyolojinin Temelleri

Nurettin Kösemihal

Merritti's Neurobgy

Lewis P. Rowland

Parametrikler İçin Meslekler Beceriler

Deniz Gündem

Egrersiz ve Tatbikat Tasarımı

İTÜ Yayınları

Acil Kurtarma Taktikleri

Modül Eğitim Seti

İlk Yardım

Modül Eğitim Seti

Olagandışı Durumlarda Acil Yardım

Modül Eğitim Seti

Temel Sağlık Uygulamaları

Modül Eğitim Seti

Enfeksyonlardan Korunma

Modül Eğitim Seti

Tıbbi Aciller

Modül Eğitim Seti

Yaşam Desteği

Modül Eğitim Seti

Afad (Afet Risk Azaltma Çalıştayı)

AFAD

Acil Durumlarda Basın ve Halkla İlişkiler

İTÜ Yayınları

Acil Durum Yönetim Merkezi

İTÜ Yayınları

Acil Durum Zarar zaltma Yöntemleri

İTÜ Yayınları

Acil Durum Yönetim Geliştirme Projeleri

İTÜ Yayınları

Olay Komuta Sistemleri

İTÜ Yayınları

Roman

 

Perihan Velioğlu

Doç. Dr. Zuhal Özaydın

Psikiyatrinin Ölümü

e.Fuller Torrey

Sapık Kahin

Sadık Şahin

Etkili Ailelerin 7 Alışkanlıkları

Stephen R. Covey

Atilla İlhan İle Hayatın İçinden

Erol Manisalı

Sanatın Kuralları

Pierre Bourdieu

Hemşirelikte Kavram ve Kurallar

Prof. Dr. Perihan Velioğlu

Aşıkpaşaoğlu Tarihi

MEB Yayınları

   

Genel Kimya Uygulama Seti I-II

Prof. Dr. Tahsin Uyar

Temel Sağlık Hizmetleri Çalışmalarını Sürdürme Eği. Sempozyumu(Manisa)

 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi

Ankara Üni.

TNKÜ Proje Özetleri 2006

 

Trakya Üniversitesi Proje Özetleri 2017

 

Hemşirelikte Araştırma Süreçleri (2 Adet)

Prof. Dr. Sema Eroğlu

Geriatrik Hasta ve Hemşire Bakımı

Yard. Doç. Dr. Özgül Erol

Hemşirelikte Temel Beceri Rehberleri

 

 Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı 2000

 

ÇSH El Kitabı 1998 (2 Adet)

 

HSH El Kitabı 1998

 

Hemşirelikte Tanılar El Kitabı

Doç. Dr. Firdevs Erdemi

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Güray Günok

Halk Sağlığı Hemşireliği

Prof. Dr. Rahmi Dirican

Halk Sağlığı Hemşireliği(2 Adet)

Doç. Dr. Behice Erci

Epidemiyoloji Giriş ve Enfeksiyon Has.(2 Adet)

AÖF Yayınları

Hastalıklar Bilgisi

MEB Yayınları

Hemşirelik Tarihi

AÖF Yayınları

Halk Sağlığı Hemşireliği

AÖF Yayınları

ELS İngilizce Eğitim Kitabı

 

Çoçukta Oyunla Tedavi

Kamuran Şipal

Çoçuk Has. Hemşireliği

Prof. Dr.Aysel Kavaklı

Çoçuk Has. Hemşireliği (2 cilt ) 2002

Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu

Çoçuk Has. Hemşireliği (2 cilt ) 1997

Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu

Klinik Hemşire Becerileri

Uluslararası Basım

İç Hastalıkları

Doç. Dr. Gülten Karadeniz

İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımları

Prof. Dr. Nuran Akdemir

İç Hastalıkları 1991-1993 2 cilt

Koç Yayınları-Prof. Dr. Birol Akdemir Bedük

Hemşirelik Temel İlkeleri ve Uygulamaları

Ege Üniveriste Yayınları

Cerrahi Has. Hemşireliği

Prof. Dr. Fetiye Erdil

Kültürlerarası Hemşirelik

 

Hemşirelik Esasları I. II. Cilt

Prof. Dr. Türkinaz Ataberk Aştı-Prof. Dr. Ayişe Karadağ

Dahiliye ve Cerrahi Hastalıkları Hem.

Nancy Dentlinger-Valeria Ramdın

Sağlık Hizmetlerinde Yöresel Sorunların Analizi

Doç. Dr. Dilek Ekici

Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Kalite Yönetimi

Doç. Dr. Dilek Ekici

Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi

Doç. Dr. Dilek Ekici

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği

Prof. Dr. Lale Taşkın

Hemşirelik Süreci

Prof. Dr. Leman Birol

Cerrahi Has. Hemşireliği Akıl Notları

Prof. Dr. Nalan Özhan Elbaş

Aile İçin Gastronomi Eğitimi

 

Çocuk Sağlığı Temel Hem. Yaklaşımları

Yrd. Doç. Dr. Ebru K. Törüner- Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

Perspectives in Nutrition

Gordon M. Wordlow

Discovering Nutrition

Paul İnsel

DYT Dersgisi (7 Adet)

 

Şeker Hastalığı ve Beslenme

Radikal Yayınları

Bulgur(Tarif ve Tarih Kitabı)

 

Halk Dilinde Beslenme Deyişler Sözlüğü

 

İlk Yardım

H.İbrahim Somyürek

Acil Bakım

YÜCE Yayınları

Doğumda Kadın Hakları Derneği Bilim ve Doğum Hak.

 

Gece Kondular ve Cevre Sağlığı

Çağatay Güler

Çevre Şehircilik Yayınları 4Adet

 

Farmokoloji 1992

 

Temel İlk Yardım Bilgisi

Prof. Dr. Aya Gürsoy

Afet Tatbikatları Haz.USAID

USAID(Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı)

Afet Yöneim Değ. Ve Öneriler

USAID(Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı)

Termroist attacks inİstanbul on nevember

USAID(Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı)

Acil Yardım Klavuzu

İTÜ Yayınları

Acil Durum Planı

İTÜ Yayınları

Acil Durum Planı Araçları

İTÜ Yayınları

Acil Sağlık Sistemi

 

Sağlık Hizmetleri İletisi

 

 Tranvada Acil Yardım

 

Tıp-Sağlık Eğitim Simülatör Mankane ve Model Katologu (2 Adet)

 

Acil Yardım Klavuzu

Deniz Şelimen

İlk Yardım Tanım ve Amacı 2000

 

Laboratuar Hayvanları Biliminin Temel İlkeleri

Tayfun İde

Popüler Psikiyatri Dergisi 2002

 

Tıp Terimleri El Sözlüğü

Prof. Dr. Utkan Kocatürk

Dişler Güzel Olsun

İlter Uzel

İşci Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Bilgiler

Çev. Sag. Güv. Baş.

Kıyı Bölge Çevre Kirliliği ve Kon. Semineri

TNKÜ

İnsan Biyo Kimyası

Mutahhar Yensan 1981

Pıctorial Basic science dictionary

Lütfi Yalcınkaya

Tıp Lugatı

Prof. Dr. İsmet Dökmeci

Buılbing Skıll for Proficiency

Prof. Dr. Cesur Öztürk

Marmera Depreminden Çılarılan Dersler

Mehmet Şükrü Sever

Histoloji Embriyoloji Fizyoloji

Prof. Dr. Atilla Dağdeviren

Tıbbi Mikrobiyooji

Prof. Dr. Mine Anğ Küçüker

Mikrobiyoloji İmmunoloji 1993