Akademik Personel Listesi
Öğr. Gör. Dr. MÜNTEHA NUR SONUÇ KARABOĞA
(0282) 250 - 3122
mnsonuc@nku.edu.tr
mnsonuc.cv.nku.edu.tr