Akademik Personel Listesi
Öğr. Gör. MÜNTEHA NUR SONUÇ KARABOĞA
(0282) 250 - 3122
mnsonuc@nku.edu.tr
mnsonuc.cv.nku.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. MURAT ÇETİN
(0282) 250 -
@nku.edu.tr
.cv.nku.edu.tr