Sağlık Yüksekokulu
 

 

       Mezun Takip Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Arzu MALAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BIÇAKCI
Üye Dr.  Öğr. Üyesi Nazan TOKATLI DEMİROK
Üye Öğr. Gör. Adnan BAÇ
Üye Memur Can DEMİR