Sağlık Yüksekokulu
2022-09-07

Akran Mentörlüğü Bilgilendirme Sunumu Yapıldı 

 

Sağlık Yüksekokulunda 07.09.2022 tarihinde Araş. Gör. Dr. Dilek ERDEN tarafından akademik personele ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılmıştır.