Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Üyeler
Yüksekokul Müdürü / Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi/ Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı / Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi