Sağlık Yüksekokulu

 

 

Yüksekokul Toplumsal Katkı Komisyonu
   
Doç. Dr. A. Handan DÖKMECİ Başkan
Prof. Dr. Mehmet ALPASLAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BIÇAKÇI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DOĞUER Üye
Öğr. Gör. Dr. İhsan KARABOĞA Üye
Öğr. Gör. Meryem METİNOĞLU Üye
Öğr. Gör. Özlem KAYA Üye
Araş. Gör. Şehnaz AYAR Üye
Yüksekokul Sekreteri Mehmet ÇİLİNGİR Üye
Bilg. İşlet. Çiğdem ŞİRİN Üye
Memur H. Can DEMİR Üye
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Temsilcisi
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Temsilcisi
  Hemşirelik Bölümü Temsilcisi
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Temsilcisi 
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun Temsilcisi
  Hemşirelik Bölümü Mezun Temsilcisi