Sağlık Yüksekokulu

 

 

Tarihçe

 

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Önlisans Programı ile 1993–1994 Eğitim–Öğretim Yılında eğitim-öğretime başlanmış, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2. Bölüm olarak açılan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans Programı ile birlikte eğitim-öğretim sürdürülmüştür.  02.11.1996 tarih ve 3655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eğitim lisans düzeyine yükseltilerek 1997–1998 Eğitim–Öğretim Yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Programı olarak eğitim-öğretime devam edilmiştir.

 

17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sayılı Kanunla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kurulmuş, bu kanunla, daha önce Trakya Üniversitesine bağlı olan Yüksekokulumuz,  öğrenimine devam eden öğrenciler ile birlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine devredilmiştir. İlgili kanunla Trakya Üniversitesine bağlı iken öğrenimine devam eden öğrencilerin isteğine bağlı olarak mezun olacağı üniversiteyi tercih hakkı verilmiş ve Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilere talepleri doğrultusunda Trakya Üniversitesi diploması düzenlenmiştir.  Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde toplam 248 Önlisans, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu bünyesinde toplam 320 Lisans mezunu verilmiştir.

 

2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Programı ile eğitim-öğretime devam edilmiştir.  

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Programı 2022 yılında Hemşirelikte Eğitim ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından akredite edilmiş ve ülkemizde akredite edilmiş 18 hemşirelik bölümünden biri olmuştur.

 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümüze ek yerleştirme ile öğrenci alınması 15 Ağustos 2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiş ve 21 Eylül 2013 tarihinde 20 (Yirmi) öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

 

2016–2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Beslenme ve Diyetetik Bölümümüze öğrenci alınması 12 Mayıs 2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiş ve 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde 60 (Altmış) öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

 

Yüksekokulumuzda şuan, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik olmak üzere 3 Bölüm ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.