Tarihçe

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Üniversitemizin ilk Yüksekokuludur. Okulumuzun tarihçesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak 1978-1979 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan Sağlık Meslek Lisesi’nin kuruluşu ile başlamıştır. Uzun yıllar faaliyet gösteren Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 10.09.1992 tarihinde yapılan bir protokolle Yüksek Öğretim Kurumu’na devredilmiş ve 14.09.1992 tarih ve 841 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu kararıyla da 1993-1994 eğitim-öğretim yılından sonra Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adını almıştır. Bilahare 02.11.1996 tarih ve 3655 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla eğitimi lisans düzeye (4 yıllık) yükseltilerek adı Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Okulumuz 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilatı Kanunu’nun, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi ile değişiklik Ek 62. maddesi uyarınca Namık Kemal Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte, Trakya Üniversitesi’nden Namık Kemal Üniversitesi’ne devredilmiştir. Üniversitemiz yerleşkesindeki yeni yerine taşınan Sağlık Yüksekokulumuz, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında isteyen öğrencilere bir yıl sureli yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimine başlamış, çağdaş eğitim öğretim olanaklarına sahip, araştırmacı bir bilim ve eğitim kurumudur.


Eğitim programı


Yüksekokulumuz Hemşirelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri ile lisans düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bir eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmektedir.

Amaç

Hemşirelik Bölümü 

Çağdaş ve evrensel değerlere sahip Yüksekokulumuzun amacı; bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, mesleğin etik ilkelerini göz önünde bulunduran, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren, hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyonunda bakım verici, eğitici, araştırmacı ve danışman olarak görev alacak, uluslararası standartlarda nitelikli sağlık bakım hizmeti sunabilen hemşireler yetiştirmektir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Kanunlar çerçevesinde belirtilen çalışma alanları bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman ve yöneticiler yetiştirmektir. 


Bölüm Çalışmaları


Yüksekokulumuzda eğitim öğretim çalışmaları, günün teknolojik koşulları dikkate alınarak donatılan derslikler ve temel mesleki beceri laboratuarında yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuarı (NAKMEL) bünyesinde yer alan teknoloji ve bilgisayar laboratuarları ile merkezi kütüphane ve konferans salonlarından da yararlanılmaktadır. Yüksekokulumuzda, dönem içi derslerin uygulamaları ve toplam 60 iş günü olan meslek stajları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve diğer Özel Hastanelerde yapılmaktadır.


Ulaşım


Okulumuz, Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi içinde, şehir merkezinden 7 km uzaklıktadır. Ulaşım, belediye otobüsü ve minibüsler ile yapılmaktadır.


Beslenme


Okulumuz, Üniversitemiz Değirmenaltı Yerleşkesi içinde olması nedeniyle öğrencilerimiz merkezi yemekhanede beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.