Sağlık Yüksekokulu

 

 

    Sosyo-Kültürel Etkinlikler  Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DOĞUER
Üye Öğr. Gör. Dr. İhsan KARABOĞA
Üye Öğr. Gör. Özlem KAYA
Üye Öğr. Gör. Adnan BAÇ
Üye Araş. Gör. Dr. Dilek ERDEN
Üye Araş. Gör. Şehnaz AYAR