Misyon
 
Toplumdaki tüm bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yüksek nitelikte hizmet sunacak, evrensel ve kültürel değerleri gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeye odaklı bireyler yetiştirmek, araştırmalar yoluyla bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunmak; toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üst düzeyde etkinlik göstermektir. 
 
Vizyon
 
Donanımlı mezunları, bilimsel etkinlikleri ve toplumun sağlığı koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.