Misyon

Yüksekokulumuzun misyonu, toplumdaki tüm bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yüksek nitelikte hizmet sunacak, evrensel ve kültürel değerleri gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, mesleki ve iletişim becerilerine sahip, ekip çalışmasını bilen, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve eleştirel bakış açısına sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırmalar yoluyla bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunmak; toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üst düzeyde etkinlik göstermektir. 

Vizyon

Yüksekokulumuzun hedefi ise, donanımlı mezunları, bilimsel etkinlikleri, toplumun sağlığını koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları, ürettiği bilgi ve teknoloji ilesağlık alanına yön veren ve bu alanda var olan sorunlara çözümler getiren, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, tercih edilen, öncü ve örnek bir eğitim kurumu olmaktır.