Sağlık Yüksekokulu

 

 

Liderlik-Yönetim Komisyonu
   
Dr. Öğr. Üyesi Arzu MALAK Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nazan TOKATLI DEMİROK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BIÇAKÇI Üye
Öğr. Gör. Dr. İhsan KARABOĞA Üye
Öğr. Gör. Adnan BAÇ Üye
Araş. Gör. Dr. Serkan ASLAN Üye
Araş. Gör. Çağla AVCU Üye
Yüksekokul Sekreteri Mehmet ÇİLİNGİR Üye
Bilg. İşlet. Çiğdem ŞİRİN Üye
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Temsilcisi
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Temsilcisi
  Hemşirelik Bölümü Temsilcisi
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Temsilcisi 
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun Temsilcisi
  Hemşirelik Bölümü Mezun Temsilcisi