2015-11-17

Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencilerimizin BaşarısıSağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarımızdan Araş. Gör. Dr. Aylin YALÇIN IRMAK, Öğr. Gör. Meryem METİNOĞLU, okulumuz Hemşirelik Bölümü öğrencileri Ayşe ÖNAL, Banu KİRACI ve Kübra BAYRAKÇI’nın  hazırladıkları “Doğuma Hazırlık Eğitim  Programı ve Türk Kadınlarının Doğum Deneyimi: Nitel Araştırma” adlı çalışma ile 6-7 Kasım 2015 tarihinde İzmir’de düzenlenen "Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi"nde poster bildiri alanında "Birincilik Ödülü" almışlardır.

Öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 

 

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü