Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr.Tülin YILDIZ

 

 

Sevgili Öğrencilerimiz; 

Sağlık Yüksekokulumuz Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi ve özgün yöntemler kullanarak, bilimsel gelişime katkı sağlayacak, alanında donanımlı, demokratik değerlere saygılı, kişisel gelişime ve eleştiriye açık insanlık yararına çalışacak bireyler yetiştirerek; akıl ve bilimin ışığında toplum yararına yeni bilim ve teknolojiler üreterek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda üniversitemiz ve birimimiz teknolojik altyapısıyla uygulamalı eğitim-öğretim ve bilgi odaklı araştırma faaliyetlerini benimseyen; insanlık ve doğa yararına hizmet eden gelecekten emin nesillere olanak sağlayan tercih edilen bir üniversite olmayı vizyon olarak belirlemiştir.

 

 Lisans Programlarımız

  • Hemşirelik
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Beslenme ve Diyetetik

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız

Hemşirelik ABD

  • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı
  • İç Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Beslenme ve Diyetetik  ABD

  • Beslenme ve Diyetetik  Yüksek Lisans Programı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi ABD

  • KBRN ve Toksikolojik Afetler Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik programımızın amacı, mesleki donanımını; birey, aile ve toplumun yaşamına yansıtabilen sağlık bakım ekibinin profesyonel bir üyesi olarak sürdürmesi, hizmet sunacağı bireye bütüncül yaklaşarak, alanında bilimsel, teknolojik ve yenilikçi uygulamaları takip ederek, mesleki etik kurallar çerçevesinde ekibi ile işbirliği içerisinde çalışması, bireysel ve mesleki gelişimlerini yaşam boyu öğrenmenin bilincinde sürdürmesidir. Hemşirelik Bölümümüz hastane okul işbirliği projesi kapsamında öğrencilerimiz aldıkları teorik bilginin ve yıl içi uygulamaların yanı sıra, son sınıfta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde iki dönem (güz-bahar dönemi) uygulama süresi ile mesleğinde yetkin ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmektedirler. Ayrıca Hemşirelik programımız 04.04.2022 tarihinde Hemşirelikte Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından iki yıl süreli AKREDİTE edilmiştir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümüzün amacı; risk yönetebilme becerisine sahip, bağımsız karar verebilme ve bu kararları uygulayabilen, bağlı olduğu birimlerde eğitim verebilen, acil yardım ve afet çalışmalarını yönetebilen,  AFAD, Kızılay, İtfaiye gibi teşkilatlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin afet birimlerinde danışmanlık, uzman ya da yönetici pozisyonlarında çalışabilecek yenilikçi, araştırmacı, eleştirel ve analitik düşünme becerilerine sahip, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, ülkemizin ve üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası alanda duyurabilecek profesyoneller yetiştirmektir.

Beslenme ve Diyetetik programımızın amacı, mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazanmış, kişisel ve mesleki yaşamlarında topluma örnek olabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana ve topluma duyarlı diyetisyenler yetiştirmektir.

Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim çalışmaları, günün teknolojik koşulları dikkate alınarak donatılan üniversitemiz derslikleri ile bölümlerimizin temel mesleki beceri eğitim laboratuvarlarında yapılmaktadır. Ayrıca yüksekokul öğrencilerimiz üniversitemizin teknoloji ve bilgisayar laboratuvarlarından, teknik ve beceri laboratuvarı ile merkezi kütüphane ve konferans salonlarından da yararlanarak yaşam boyu öğrenmeyi benimsemektedir.

Sizleri Yüksekokulumuzda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtir, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dilerim.

 Sevgi ve saygılarımla.

 

Prof. Dr. Tülin YILDIZ

Sağlık Yüksekokulu Müdürü