Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr.Tülin YILDIZ

Tel: +90 282 250 31 00

 

 
Misyon
 
Toplumdaki tüm bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yüksek nitelikte hizmet sunacak, evrensel ve kültürel değerleri gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeye odaklı bireyler yetiştirmek, araştırmalar yoluyla bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunmak; toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üst düzeyde etkinlik göstermektir. 
 
Vizyon
 
Donanımlı mezunları, bilimsel etkinlikleri ve toplumun sağlığı koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır. 
 

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Acil Yardım ve Afet Yönetimi" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 31
Yerleşmeye Hak Kazanan 38
Kayıt Olan 29
Yabancı Öğrenci Kontenjan 5
Yabancı Öğrenci Yerleşen 5

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Beslenme ve Diyetetik " Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 62
Yerleşmeye Hak Kazanan 1
Kayıt Olan 62
Yabancı Öğrenci Kontenjan 0
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2016 - 2017 - "Hemşirelik" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 93
Yerleşmeye Hak Kazanan 94
Kayıt Olan 93
Yabancı Öğrenci Kontenjan 5
Yabancı Öğrenci Yerleşen 5

 

 

Sevgili Öğrencilerimiz; 

Sağlık Yüksekokulumuz, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi ile değişiklik Ek 62. maddesi uyarınca 2006 yılından itibaren Namık Kemal Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Yüksekokulumuzda Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme Diyetetik ve Sağlık Yönetimi olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri lisans düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bir eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmekte, Beslenme Diyetetik ve Sağlık yönetimi bölümlerine öğrenci alabilmek içinde gerekli alt yapıyı oluşturmaya çalışmaktadır.

Çağdaş ve evrensel değerlere sahip Yüksekokulumuz; bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduran, uluslararası standartlarda nitelikli sağlık bakım profesyonelleri ve yönetici bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim çalışmaları günün teknolojik koşulları dikkate alınarak donatılan üniversitemiz merkezi derslikleri ve temel mesleki beceri eğitim laboratuvarında yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı (NAKMEL) bünyesinde yer alan teknoloji ve bilgisayar laboratuvarları, teknik ve beceri laboratuvarı ile merkezi kütüphane ve konferans salonlarından da yararlanmaktadır.

 

Hemşirelik Bölümümüzde hastane okul işbirliği projesi kapsamında öğrencilerimiz aldıkları teorik bilginin ve yıl içi uygulamaların yanı sıra, son sınıfta Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kesintisiz 10 aylık bir uygulama süresi ile, mesleğinde yetkin ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmektedirler. Aynı zamanda Hemşirelik Bölümümüzde, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve Dahiliye Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dallarında Lisansüstü eğitim verilmektedir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümüzde teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek alanında nitelikli uzman ve yöneticiler yetiştirilmektedir.

 

Sağlık hizmetleri, sürekli yenilenen bilginin ve emeğin yoğun olarak kullanılmasını gerektiren, meşakkatli, özveri isteyen bir ekip çalısmasını gerektirmektedir. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olarak, insan odaklı eğitim-öğretim çalışmalarımızı her zaman daha ileri taşımak temel ilkemizdir.

Sizleri yüksek okulumuzda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtir, 2015-2016 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla.

 

                                                                 Doç.Dr.Tülin YILDIZ

                                                                            Müdür