Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr.Tülin YILDIZ

Tel: +90 282 250 31 00

 

 

Sağlık Yüksekokulumuz, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi ile değişiklik Ek 62. maddesi uyarınca 2006 yılından itibaren Namık Kemal Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Yüksekokulumuzda Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme Diyetetik ve Sağlık Yönetimi olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Beslenme Diyetetik Bölümleri lisans düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bir eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmekte, Sağlık yönetimi bölümü öğrenci alabilmek içinde gerekli alt yapıyı oluşturmaya çalışmaktadır.

Çağdaş ve evrensel değerlere sahip Yüksekokulumuz; bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduran, uluslararası standartlarda nitelikli sağlık bakım profesyonelleri ve yönetici bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Trakya Üniversitesi bünyesinde Yüksekokulumuz; Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Önlisans Hemşirelik Programı ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile 1993 – 1994 Eğitim – Öğretim Yılında öğretime başlanmış ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Sağlık Meslek Liselerinin Yükseköğretim Kurumlarına devredilmesi ile 1997 – 1998 Eğitim – Öğretim Yılında Hemşirelik Programında Lisans eğitimine başlanmıştır.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümüze ek yerleştirme ile öğrenci alınması 15 Ağustos 2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiş ve 21 Eylül 2013 tarihinde 20 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.

2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Beslenme ve Diyetetik Bölümümüze öğrenci alınması 12 Mayıs 2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiş ve 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde 60 (Altmış) öğrenci ile eğitime başlanmıştır.

Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim çalışmaları günün teknolojik koşulları dikkate alınarak donatılan üniversitemiz merkezi derslikleri ve temel mesleki beceri eğitim laboratuvarında yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı (NAKMEL) bünyesinde yer alan teknoloji ve bilgisayar laboratuvarları, teknik ve beceri laboratuvarı ile merkezi kütüphane ve konferans salonlarından da yararlanmaktadır.

 Hemşirelik Bölümümüzde hastane okul işbirliği projesi kapsamında öğrencilerimiz aldıkları teorik bilginin ve yıl içi uygulamaların yanı sıra, son sınıfta Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kesintisiz 10 aylık bir uygulama süresi ile mesleğinde yetkin ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmektedirler. Aynı zamanda Hemşirelik Bölümümüzün, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve Dahiliye Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dallarında ve Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzün Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında Lisansüstü eğitim verilmektedir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümüzde teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek alanında nitelikli uzman ve yöneticiler yetiştirilmektedir.

 Sağlık hizmetleri, sürekli yenilenen bilginin ve emeğin yoğun olarak kullanılmasını gerektiren, meşakkatli, özveri isteyen bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olarak, insan odaklı eğitim-öğretim çalışmalarımızı her zaman daha ileri taşımak temel ilkemizdir.

Sizleri Yüksekokulumuzda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtir, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla.

 

Doç. Dr.Tülin YILDIZ

Müdür