Sağlık Yüksekokulu

 

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu
   
Doç. Dr. Ebru ÖNLER Başkan
Prof. Dr. Türker BİLGEN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Feyza Çağla ORAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burcu CEYLAN Üye
Öğr. Gör. Dr. Ela YILMAZ COŞKUN Üye
Öğr. Gör. Dr. Münteha Nur SONUÇ KARABOĞA Üye
Öğr. Gör. Dr. Zeynem YILDIRIM BALKAN Üye
Araş. Gör. Dilek ERDEN Üye
Araş. Gör. Şehnaz AYAR Üye
Araş. Gör. Öznur AKDUMAN Üye
Bilg. İşlet. Çiğdem ŞİRİN Üye
Teknisyen Atakan Onur HÜSEYNİ Üye
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Temsilcisi
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Temsilcisi
  Hemşirelik Bölümü Temsilcisi
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Temsilcisi 
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun Temsilcisi
  Hemşirelik Bölümü Mezun Temsilcisi