Sağlık Yüksekokulu

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi
EYS-ÇZG-004 TNKÜ Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-007 TNKÜ Süreç Yönetimi El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
EYS-EVU-010 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akran (Mentörlük) Programı Usul ve Esasları
EYS-EVU-009 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Anket Yönetim Süreci Uygulama Usul ve Esasları
EYS-EVU-012 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Sosyo-Kültürel Etkinlikler Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yeni

Form
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-358 Sınav Notu Sonuç Bildirim Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-429 TNKU Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun Bilgi Anket Formu
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-562 TNKÜ Azami Süre Sonrası Kayıt Kontrol Formu
EYS-FRM-047 TNKÜ Bedelli Askerlikten Dönen Öğrencilerin Sınavlı Mazeret Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-468 TNKÜ Belge İstek Dilekçesi
EYS-FRM-493 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Gezi İçin Ders Sorumlusu Başvuru Formu
EYS-FRM-494 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Geziye Katılacak Öğrenci İçin Beyan Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-488 TNKÜ Bölüm/Program Öğrenci Temsilciliği Aday Başvuru Formu
EYS-FRM-490 TNKÜ Bölüm/Program Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-425 TNKÜ Ders İzlencesi Formu
EYS-FRM-476 TNKÜ Ders Notu Yükseltme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-479 TNKÜ Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-471 TNKÜ Ek Sınav Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-491 TNKÜ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı Bölümden Ders Alma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-474 TNKÜ Görev Süresi Uzatım Dilekçesi
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-436 TNKÜ İhtiyaç Belgesi Formu
EYS-FRM-485 TNKÜ İkinci Nüsha Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-043 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-489 TNKÜ Maddi Yeterlilik Beyan Dilekçesi
EYS-FRM-477 TNKÜ Mazeretli Ders Kayıt Yenileme Dilekçesi
EYS-FRM-058 TNKÜ Mezuniyet Dilekçesi
EYS-FRM-478 TNKÜ Mezun Öğrenci Bilgi ve Görüş Formu
EYS-FRM-587 TNKÜ Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-465 TNKÜ Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-461 TNKÜ Öğrenci İlişik Kesme Formu Yeni
EYS-FRM-054 TNKÜ Öğrenci Kimlik Talep Dilekçesi
EYS-FRM-049 TNKÜ Öğrencileri İçin Bedelli Askerlik Nedeniyle İzin Dilekçesi
EYS-FRM-475 TNKÜ Öğrencileri İçin Genel Dilekçe Formu
EYS-FRM-492 TNKÜ Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-480 TNKÜ Öğretim Elemanları İçin Mazeret Sınav Sonucu Bildirme Dilekçesi
EYS-FRM-481 TNKÜ Öğretim Elemanları İçin Tek Ders Sınav Sonucu Bildirme Dilekçesi
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-059 TNKÜ Pratik Çalışma Belgesi
EYS-FRM-596 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Akran Mentörlük Programı Rapor Formu
EYS-FRM-603 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akademik Kariyer ve Danışmanlık Birimi Görüşme Formu Yeni
EYS-FRM-613 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akademik Kariyer ve Danışmanlık Birimi Öğrenci Uyum Programı Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-611 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akademik Kariyer ve Danışmanlık Birimi Öğretim Elemanı Uyum Programı Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-612 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akademik Kariyer ve Danışmanlık Birimi Randevu Formu Yeni
EYS-FRM-614 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akran (Mentörlük) Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-597 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akran Mentörlük Programı Değerlendirme Formu
EYS-FRM-606 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Araştırma Makalesi İnceleme Formu Yeni
EYS-FRM-604 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dış Paydaş-Yönetici Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-605 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları Dış Paydaş Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-609 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Laboratuvar Uygulama Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-435 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Lisans Programı Değerlendirme Ölçeği
EYS-FRM-433 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Bilgi Anket Formu
EYS-FRM-608 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Ödev Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-610 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öz Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-607 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Seçmeli Ders Öneri Formu Yeni
EYS-FRM-487 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Staj Defteri
EYS-FRM-434 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yeterlilikleri İç/Dış Paydaşlar Değerlendirme Beklenti/Öneri Formu
EYS-FRM-576 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akran Mentörlük Programı Değerlendirme Formu
EYS-FRM-575 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akran Mentörlük Programı Rapor Formu
EYS-FRM-432 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunların Yeterliliğine İlişkin Görüş ve Öneri Formu
EYS-FRM-577 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Raporu Değerlendirme Formu
EYS-FRM-427 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Uyum Programı Değerlendirme Formu
EYS-FRM-430 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanı Uyum Programı Değerlendirme Formu
EYS-FRM-431 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri İç/Dış Paydaşlar Değerlendirme Beklenti/Öneri Formu
EYS-FRM-469 TNKÜ Seçmeli Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-442 TNKÜ Sınav Yöntemi Tespit Formu
EYS-FRM-472 TNKÜ Sigorta Başlatma İşlem Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-463 TNKÜ Tek Ders Notunun Sisteme İşlenmesi Formu
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-482 TNKÜ Transkript Belgesi Talep Dilekçesi
EYS-FRM-466 TNKÜ Vize Mazeret Sınavı Başvuru Formu
EYS-FRM-459 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-460 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Ek-Madde 1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-486 TNKÜ Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Dilekçe
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Dilekçesi
EYS-FRM-470 TNKÜ Zorunlu Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-473 TNKÜ Zorunlu Staj Formu

Görev Tanımı
EYS-GT-414 Acil Durum Planlama Komisyonu Üyesi Yeni
EYS-GT-365 Akademik Danışman
EYS-GT-366 Akademik Danışmanlar Kurulu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-155 Araştırma Görevlisi
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyesi
EYS-GT-281 Birim Disiplin Kurulu Üyesi
EYS-GT-411 Birim Eğitim Komisyonu Başkanı Yeni
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-412 Birim Mezuniyet Komisyonu Başkanı Yeni
EYS-GT-277 Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-407 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı
EYS-GT-406 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-409 Birim Web Sayfası Sorumlusu
EYS-GT-352 Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-413 Burs Komisyonu Başkanı Yeni
EYS-GT-278 Burs Komisyonu Üyesi
EYS-GT-292 Değişim Programları Erasmus Birim Koordinatörü
EYS-GT-293 Değişim Programları Erasmus Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-294 Değişim Programları Farabi Birim Koordinatörü
EYS-GT-295 Değişim Programları Farabi Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-296 Değişim Programları Mevlana Birim Koordinatörü
EYS-GT-297 Değişim Programları Mevlana Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-343 Erasmus Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Yeni
EYS-GT-342 Farabi Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-405 Hurdaya Ayırma Komisyonu Başkanı
EYS-GT-404 Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi
EYS-GT-415 Kurum Dışı Eğitim Komisyonu Üyesi Yeni
EYS-GT-416 Kütüphane Komisyonu Üyesi Yeni
EYS-GT-341 Mevlana Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yükekokulu Koordinatörü
EYS-GT-156 Öğretim Görevlisi
EYS-GT-157 Öğretim Üyesi
EYS-GT-347 Raportör
EYS-GT-417 Sanayi İş Birliği Komisyonu Üyesi Yeni
EYS-GT-181 Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-401 Staj Komisyonu Başkanı
EYS-GT-400 Staj Komisyonu Üyesi
EYS-GT-167 Şoför
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-199 Yayın Alt Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli
EYS-GT-108 Yüksekokul Bölüm Başkanı
EYS-GT-110 Yüksekokul Bölüm Sekreteri
EYS-GT-198 Yüksekokul Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Personeli
EYS-GT-197 Yüksekokul Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-196 Yüksekokul Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli
EYS-GT-195 Yüksekokul Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-253 Yüksekokul Kurulu Üyesi
EYS-GT-265 Yüksekokul Mali İşler (Özlük Hakları Tahakkuk İşleri) Personeli
EYS-GT-266 Yüksekokul Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-160 Yüksekokul Müdürlük Sekreteri
EYS-GT-107 Yüksekokul Müdürü
EYS-GT-109 Yüksekokul Müdür Yardımcısı
EYS-GT-161 Yüksekokul Öğrenci İşleri Personeli
EYS-GT-105 Yüksekokul Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-106 Yüksekokul Sekreteri
EYS-GT-104 Yüksekokul Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-254 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Kılavuzlar
EYS-KLV-006 Kurum Dışı Projeler Bilgi Sistemi İşleyiş Rehberi
EYS-KLV-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bologna Birim-Bölüm İşlemleri Kılavuzu
EYS-KLV-002 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi E-ÜNİVERSİTE - Site Yönetim Kullanım Kılavuzu
EYS-KLV-003 TNKÜ İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Kılavuzu

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-026 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Organizasyon Şeması

Politika
EYS-PO-018 TNKÜ Araştırma Geliştirme Politikası
EYS-PO-017 TNKÜ Eğitim Öğretim Politikası
EYS-PO-023 TNKÜ Finansal Yönetim Politikası
EYS-PO-022 TNKÜ İnsan Kaynakları Politikası
EYS-PO-016 TNKÜ Kalite Politikası
EYS-PO-020 TNKÜ Uluslararasılaşma Politikası
EYS-PO-021 TNKÜ Yönetim Politikası

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi Yeni
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-065 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akreditasyon Komisyonu Çalışma Prosedürü
EYS-PR-066 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Eğitim ve Müfredat Komisyonu Çalışma Prosedürü
EYS-PR-063 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Çalışma Prosedürü
EYS-PR-070 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Lisans Bitirme Projesi
EYS-PR-064 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Stratejik Plan Komisyonu Çalışma Prosedürü
EYS-PR-079 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Prosedürü
EYS-PR-062 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanı Uyum Programı
EYS-PR-062 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanı Uyum Programı
EYS-PR-083 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Burs Komisyonu Çalışma Prosedürü Yeni
EYS-PR-080 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Dilek ve Öneri Kutuları Değerlendirme Prosedürü
EYS-PR-071 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Eğitim ve Müfredat Komisyonu Prosedürü
EYS-PR-078 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-073 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-082 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Liderlik-Yönetim Komisyonu Çalışma Prosedürü
EYS-PR-081 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Mezun Takip Komisyonu Çalışma Prosedürü
EYS-PR-084 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Staj Komisyonu Çalışma Prosedürü Yeni
EYS-PR-074 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Toplumsal Katkı Komisyonu Çalışma Prosedürü
EYS-PR-085 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Web Komisyonu Çalışma Prosedürü Yeni
EYS-PR-069 TNKÜ Yatay Geçiş İlkeleri

Yönergeler
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-092 TNKÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1- KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-011 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
EYS-YNG-085 TNKÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-094 TNKÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-084 TNKÜ Lisans Programları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-089 TNKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-100 TNKÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
EYS-YNG-093 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Lisans Bitirme Projesi Yönergesi
EYS-YNG-051 TNKÜ Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yıl İçi Uygulamaları ve Staj Yönergesi
EYS-YNG-052 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem ve Klinik Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-097 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-087 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği