Sağlık Yüksekokulu

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizerge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-040 Azınlık Lisesinden Mezun Olan Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-043 Kayıt Dondurma Formu
EYS-FRM-050 NKÜ Ders Muafiyet Dilekçesi
EYS-FRM-044 Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-124 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doğum İzni Formu
EYS-FRM-110 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Emeklilik Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-111 Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi Görev Belgesi İstek Formu
EYS-FRM-112 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hizmet Birleştirme Dilekçesi
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-120 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Nakil Bildirim Formu
EYS-FRM-125 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli
EYS-FRM-429 TNKU Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun Bilgi Anket Formu
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu Yeni
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Formu
EYS-FRM-048 TNKÜ Bedelli Askerlik Dönüşü Öğrencilerin Sınavsız Mazeret Dönüş Dilekçesi
EYS-FRM-047 TNKÜ Bedelli Askerlikten Dönen Öğrencilerin Sınavlı Mazeret Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-425 TNKÜ Ders İzlencesi Formu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı bölümden Ders Alma
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-436 TNKÜ İhtiyaç Belgesi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-053 TNKÜ Katkı İadesi Dilekçesi
EYS-FRM-054 TNKÜ Kayıp Kimlik Dilekçesi
EYS-FRM-055 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-056 TNKÜ Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu Yeni
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu Yeni
EYS-FRM-057 TNKÜ Maddi Hata Dilekçesi
EYS-FRM-058 TNKÜ Mezuniyet Dilekçesi
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-358 TNKÜ Personel İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-059 TNKÜ Pratik Çalışma Belgesi
EYS-FRM-126 TNKÜ Prof./Doç./ Dr. Öğretim Üyeleri Başvuru Formu
EYS-FRM-435 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Lisans Programı Değerlendirme Ölçeği
EYS-FRM-433 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Bilgi Anket Formu
EYS-FRM-434 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yeterlilikleri İç/Dış Paydaşlar Değerlendirme Beklenti/Öneri Formu
EYS-FRM-432 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunların Yeterliliğine İlişkin Görüş ve Öneri Formu
EYS-FRM-427 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Uyum Programı Değerlendirme Formu
EYS-FRM-430 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanı Uyum Programı Değerlendirme Formu
EYS-FRM-431 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri İç/Dış Paydaşlar Değerlendirme Beklenti/Öneri Formu
EYS-FRM-060 TNKÜ Sınav İtiraz Dilekçesi Komisyon İncelemesi
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-442 TNKÜ Sınav Yöntemi Tespit Formu Yeni
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi Yeni
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Çizelgesi
EYS-FRM-046 Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-045 Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriyeli Öğrenciler İçin)

Görev Tanımı
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-155 Araştırma Görevlisi
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyeleri
EYS-GT-281 Birim Disiplin Kurulu Üyesi
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-277 Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-278 Burs Komisyonu Üyesi
EYS-GT-292 Değişim Programları Erasmus Birim Koordinatörü
EYS-GT-293 Değişim Programları Erasmus Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-294 Değişim Programları Farabi Birim Koordinatörü
EYS-GT-295 Değişim Programları Farabi Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-296 Değişim Programları Mevlana Birim Koordinatörü
EYS-GT-297 Değişim Programları Mevlana Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-156 Öğretim Görevlisi
EYS-GT-157 Öğretim Üyesi
EYS-GT-167 Şöför
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-298 Uluslararası Öğrenciler Birim Koordinatörü
EYS-GT-299 Uluslararası Öğrenciler Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-199 Yayın Alt Komisyonu Üyesi
EYS-GT-104 Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli
EYS-GT-108 Yüksekokul Bölüm Başkanı
EYS-GT-110 Yüksekokul Bölüm Sekreteri
EYS-GT-198 Yüksekokul Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Personeli
EYS-GT-197 Yüksekokul Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-196 Yüksekokul Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli
EYS-GT-195 Yüksekokul Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-253 Yüksekokul Kurulu Üyesi
EYS-GT-265 Yüksekokul Mali İşler (Özlük Hakları Tahakkuk İşleri) Personeli
EYS-GT-266 Yüksekokul Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-160 Yüksekokul Müdürlük Sekreteri
EYS-GT-107 Yüksekokul Müdürü
EYS-GT-109 Yüksekokul Müdür Yardımcısı
EYS-GT-161 Yüksekokul Öğrenci İşleri Personeli
EYS-GT-105 Yüksekokul Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-106 Yüksekokul Sekreteri
EYS-GT-254 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü Yeni
EYS-PR-065 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Akreditasyon Komisyonu Çalışma Prosedürü Yeni
EYS-PR-066 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Eğitim ve Müfredat Komisyonu Çalışma Prosedürü Yeni
EYS-PR-063 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Çalışma Prosedürü Yeni
EYS-PR-064 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Stratejik Plan Komisyonu Çalışma Prosedürü Yeni
EYS-PR-062 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanı Uyum Programı
EYS-PR-062 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanı Uyum Programı

Yönergeler
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1- KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-011 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
EYS-YNG-085 TNKÜ Çift Anadal Programı Yönergesi Yeni
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-084 TNKÜ Lisans Programları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi Yeni
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-051 TNKÜ Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yıl İçi Uygulamaları ve Staj Yönergesi
EYS-YNG-052 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem ve Klinik Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği