2014-03-25

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Yaz Stajı Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!Zorunlu Staj Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ YAZ STAJI REHBERİ

 

 

 1. Öğrenci staj yapacağı işyerini kendi bulacaktır.
 2. Staj başvuru işlemleri her yıl Mayıs ayı ve Haziran ayının 2. haftasının son gününe kadar tamamlanacaktır.
 3. Staj yeri hakkında: Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri, 2. Yarıyıl sonunda 112 komuta merkezleri ve istasyonlarında, 4. Yarıyıl sonunda Üniversite Hastaneleri, Tam Teşeküllü Devlet Hastanelerinin acil servislerinde, 6. Yarıyıl sonunda AFAD müdürlükleri veya itfaiyelerde gerçekleştirilir.
 4. Staj için ilk olarak; bu web sayfasından indirilen "Zorunlu Staj formu" çıktı alınarak öğrenci tarafından uygun şekilde doldurulup, imzalanır. Daha sonra öğrenci işlerine Evrak kayıt ve imzalama işlemleri için verilir; İmzalanmış ve Evrak numarası verilmiş form geri teslim alınır; staj yapılacak kurum veya işletme tespit edilip hazır dilekçe ile resmi başvuru yapılarak kabul yazısı alınmalıdır (Staj yapılacak kurum "Zorunlu Staj Fromu üzerindeki uygun yerleri dolduracaktır"). Son olarak, program koordinatörüne onaylatılarak, Yüksekokulumuz evrak kayıttan kayıt yapılmalıdır ve evrak verilerek karşılığında staj defteri alınmalıdır.
 5. Ancak öğrencilerin ilgili yerde staj yapabilmeleri için ilgili dersten başarılı olmaları gerekir.
 6. Staj tamamlandıktan sonra en geç Ekim ayının 1. haftasının son günü teslim edilecektir. Süresi içerisinde staj belgelerini teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.
 7. Öğrenciler, staj süresince daimi personel gibi işyerinin çalışma, sosyal ve kültürel              faaliyetlerine katılmak ve yöneticilerin verdikleri mesleki eğitimle ilgili görevleri yapmak zorundadırlar.
 8. Stajyer öğrenciler için “Namık Kemal Üniversitesinin ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nin hükümleri staj sırasında da geçerlidir.
 9. Öğrenciler, staj süresince mazeretsiz devamsızlık yapamazlar. Mazeret izni Staj                   Sorumlusundan (telafisi yapılmak şartıyla) alınır.
 10. Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar.
 11. Staj uygulamasının sonunda yapılacak işlemler.

·         İlgili formlar İşyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylanacak

·         Staj defteri kapağı işyeri sorumlusu tarafından onaylanacak.

·         Staj defterinin her sayfası İşyeri staj yetkilisi tarafından onaylanacak.

 1. Staj Defteri yazımında dikkat edilecek noktalar

·         Staj süresince yapılan iş ve işlemleri kapsayacak biçimde yazılır.

·         Staj uygulamasının yapıldığı her gün için en az bir sayfa rapor yazılmalıdır.

·         Raporlar, elle veya bilgisayar ortamında yazılabilir.

·         Staj Raporu’nun sayfa sınırlandırması yoktur. (en az staj iş günü kadardır)

·         Staj defteri uygun bir klasör veya spiralli kapak içinde sunulmalıdır.

·         Staj resmi kurumlarda sadece hafta içi (resmi işgünlerinde), yapılır.

 1. Staj Defteri, Staj Komisyonunca incelenerek “başarısız” ya da “başarılı” olarak değerlendirilir. Başarısızlık durumunda staj tekrarlanır.
 2. Yatay geçişle programa intibakı yapılan öğrencilerin geçmişteki stajları,  staj komisyonunun gerekli staj evraklarını incelemesi ile karara bağlanır.
 3. Staj formları ve evrakları Yüksekokulumuz öğrenci işlerinden temin edilecektir.
 4. Doldurulması gereken formlar doldurularak ilgili kişilere onaylatılacaktır.
 5. Öğrencinin staj prosedürünü inceleyerek işlemlerini eksiksiz ve tam yapması esastır.

Staj tarihleri 04/08/2014-29/08/2014 veya 11/08/2014-  05/09/2014   tarihleri arasında olmalıdır.