Sağlık Yüksekokulu

 

 

ARGE Komisyonu
   
Prof. Dr. Türker BİLGEN Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Feyza Çağla ORAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DOĞUER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BIÇAKÇI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZPANCAR Üye
Öğr. Gör. Dr. İhsan KARABOĞA Üye
Öğr. Gör. Dr. Aysun PERİM KETENCİLER Üye
Araş. Gör. Mehmet Emin ÜNLÜ Üye
Yüksekokul Sekreteri Mehmet ÇİLİNGİR Üye
Teknisyen Atakan Onur HÜSEYNİ Üye
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Temsilcisi
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Temsilcisi
  Hemşirelik Bölümü Temsilcisi
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Temsilcisi 
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun Temsilcisi
  Hemşirelik Bölümü Mezun Temsilcisi