2013-2014yılıakademikmezuniyettöreni

2013-2014 yılı akademik mezuniyet törenine ait fotoğraflardır