2016-09-01

İntern Dönem, Branş Dersleri, Başarı Notunun Belirlenmesi Hakkında Alınan Yüksekokul Yönetim Kurulu KararıT.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

 

     Yönetim Kurulu Kararları   

 

Oturum Tarihi  : 25.08.2016

Oturum No        : 23

 

KARAR 2016/23/21

Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15/4 maddesi gereğince, Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü öğrencilerin 1. sınıfta bahar dönemlerinde almış oldukları “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” dersi bir üst sınıftaki uygulamalı mesleki derslerin ön koşuludur. Bu dersten başarılı olamayan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler üst sınıflardan uygulamalı mesleki dersleri alamaz ve Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersinin 2.yıl ve sonraki yıl tekrarında daima teoriye ve uygulamaya devam şartı aranmasına, Yüksekokulumuzda eğitim öğretimlerini sürdüren 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin alacağı teorik ve uygulamalı minör derslerin tekrarında devamsızlıktan kalmayanlarda devam zorunluluğu aranmamasına, ancak 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde okutulacak teorik ve uygulamalı olan İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve Psikiyatri Hemşireliği majör derslerinin tekrarında devamsızlıktan kalan öğrenciler için devam zorunluluğunun aranmasına, adı geçen  teorik ve uygulamalı olan majör derslerde devamsızlıktan kalmayan öğrenciler için devam zorunluluğunun aranmamasına, uygulama sınavlarının derslerden sorumlu öğretim elemanlarının kararı doğrultusunda uygulamalı/yazılı olarak yapılmasına, uygulama notu (II. Vize) 60 ve üzerinde olan öğrencilerin notunun anılan dönemde de geçerli olmasına ve  uygulama notu 60 (altmış)’ın altında olan öğrencilerin anılan derslerin final sınavlarına alınmamasına, öğrencinin ders tekrarı yapması gerektiğine ve devam şartı aranmasına, oybirliği ile karar verildi.

                                                                                       

KARAR 2016/23/22

Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15/4 maddesi gereğince, 2016–2017 Öğretim yılı Güz döneminde Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümünde eğitim öğretimlerini sürdüren 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin alacağı teorik ve uygulamalı olan İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve Psikiyatri Hemşireliği derslerinden öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait anılan derslerden en fazla 2 (iki) dersin alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 2016/23/23

Yüksekokulumuz Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde 2016–2017 Eğitim–Öğretim yılı Güz Yarıyılında Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesi 1/a bendine göre, uygulama notunun II. ara sınav notu olarak değerlendirilmesine ve aynı Yönetmeliğin 18. maddesinin 1/a bendine göre ara sınavların aritmetik ortalamalarının % 40’ı, yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı alınarak başarı notunun belirlenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 2016/23/24

2016-2017 öğretim yılı Güz döneminde Yüksekokulumuz Hemşirelik lisans programının 1., 2. ve 3. sınıfının devam zorunluluğu olan derslerinin tümüne devam etmiş ve birinci yılın Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar; ikinci yılın İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği; üçüncü yılın Psikiyatri Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği derslerinin tümünden başarılı olmuş, hemşirelik lisans programının 4. sınıfında bulunan öğrencilerimizin kesintisiz 10 (on) ay olan entegre uygulama (intörnlük) döneminin 01.03.2017 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde bitmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Tülin YILDIZ

Müdür

(İmza)

 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖNLER

Müdür Yardımcısı

(İmza)

 

Üye

Öğr. Gör. Özlem KAYA

Müdür Yardımcısı

(İzinli)

 

Üye

 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Handan DÖKMECİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı 

(İmza)

 

Üye

Prof. Dr. Mehmet ALPASLAN

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Bölüm Başkanı

(İmza)

 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Nurhan ÖZPANCAR

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

(İmza)