2019-10-23

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Toksikolojik Afetler Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler Tezli Yüksek Lisans Programı açılması konusundaki teklifimiz 03/10/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, söz konusu teklif onaylanmış olup, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacaktır.