2017-12-01

Akademik Kurulumuzu Gerçekleştirdik 

Okulumuz 2017-2018 Eğitim yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı 30.11.2017 tarihinde AZ04 No’lu derslikte tüm akademik personelimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda okulumuz ile ilgili bu döneme özgü eğitim öğretim süreci değerlendirildi. Okulumuzun koşulları gereği sınav düzeni ve uygulamaları, ders süreci ve öğrencilerle ilgili işleyiş prosedürlerine ilişkin akademisyenlerimize bilgilendirmeler yapıldı. Son olarak söz akademisyenlerimize verilerek toplantı sona erdi.