YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Tülin YILDIZ

Başkan
Müdür/Hemşirelik Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖNLER

Üye
Müdür Yardımcısı/Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

Öğr.Gör. Özlem KAYA

Üye
Müdür Yardımcısı/Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Mehmet ALPASLAN

Üye
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ayşe Handan DÖKMECİ

Üye
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZPANCAR

Üye
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

Mehmet ÇİLİNGİR

Raportör
Yüksekokul Sekreteri