Sportif ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TOSUN
  Hemşirelik Bölümü / Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Dr. İhsan KARABOĞA
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü / Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Adnan BAÇ
  Hemşirelik Bölümü / Öğretim Görevlisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aylin YALÇIN IRMAK
  Hemşirelik Bölümü / Öğretim Üyesi