Sportif ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Başkan Yrd. Doç. Dr. Zeynep TOSUN
  Hemşirelik Bölümü / Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Dr. İhsan KARABOĞA
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü / Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Adnan BAÇ
  Hemşirelik Bölümü / Öğretim Görevlisi
Üye Araş. Gör. Dr. Şebnem BİLGİÇ
  Hemşirelik Bölümü / Araştırma Görevlisi
Üye Araş. Gör. Dr. Aylin YALÇIN IRMAK
  Hemşirelik Bölümü / Araştırma Görevlisi