2014-12-16

Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Uygulama Sınavı



30 Aralık 2014 Salı günü saat 9.30 da Anfi 4'te Halk Sağlığı Hemşireliği dersi uygulama sınavı yapılacaktır.